η ιστορία του γλάρου που έμαθε σε μια γάτα να πετάει ή η ιστορία της γάτας που έμαθε σε ένα γλάρο γιατί να πετάει (the story of the seagull that taught a cat how to fly, or the story of the cat that taught a seagull why fly) 2011, self publication, 24 pages color, 500 copies

publications
Gallery